DELAVNICA PrisluhniMi

Delavnica PrisluhniMi gradi na metodologijah BrickMe (verzija Lego resne igre), igrizacije, odprtega pogovora o umetnosti in metode design thinking. Dijaki s kockami sestavijo dogodek iz svojega življenja. Čeprav vsi uporabljajo enake kocke, je vsak model videti drugače. Med raziskovanjem podobnosti in razlik fizično povežemo modele med sabo. Tako vsak pogled postane del prepletene mreže. Dijaki se vživijo v namišljeno situacijo in poskušajo skupaj rešiti izziv, ki jim ga zastavijo mentorji. Kdo se premakne kam? Kaj to spremeni? Skupaj soustvarimo rešitev. Preko pametnih telefonov jo delimo s prijatelji in s svetom.

Delavnico povežemo s stalno zbirko, kjer raziskujemo zgodovinske selitve. Ivana Kobilca je petintrideset let svojega življenja preživela v tujini. Zoran Mušič je bil v otroštvu begunec, po prihodu iz koncentracijskega taborišča pa živel v Benetkah in Parizu. Zakaj so se selili? Kaj so pustili za sabo? Kako so se spremenili? Kako bi se mi vedli v podobni situaciji? S pomočjo metod, ki smo jih usvojili, umetnost oživi in nam pomaga pri razumevanju preteklosti, sodobnosti in nas samih.

Cilji delavnic:
• spodbujanje veščin, potrebnih v sodobnem svetu: iznajdljivost, kritično razmišljanje, reševanje problemov, delo v skupini, zdrava tekmovalnost in družbene in čustvene veščine,
• spodbujanje bistvenih veščin, ki jih podpira Evropska unija: sporazumevanje, učenje o učenju, medkulturnost, prevzemanje pobude, podjetnost, kulturna ozaveščenos
in izražanje v maternem jeziku,
• vzgoja za mir in nenasilje,
• spoznavanje kulturne dediščine preko vodenega ogleda razstave,
• razumevanje zgodovinskih selitev ob izbranih slikah in preko življenja umetnikov

Skupino vodita dva usposobljena mentorja, ki usmerjata delo tako v Stalni zbirki kot v ateljeju.
Kraj in čas izvedbe: Narodna galerija; 4 polne ure z odmorom (6 šolskih ur)
Velikost skupine: 30 dijakov (oziroma en razred)
Cena: brezplačno, malica vključena