РАДИОНИЦЕ HearMe

Како музеји и галерије могу да допру до младе публике и подстакну их на размишљање о глобалним темама и проблемима у друштву?
Уметничка дела која се баве темом миграција или су својом историјом и својим пореклом везана за кретање народа и културног наслеђа, отварају централну тему радионица - како значајна питања савременог друштва могу бити посматрана кроз призму уметности прошлости?
Радионице су базиране на неколико различитих методологија - BrickMe, Design Thinking, Gamification, open art dialogue, које су прилагођене за реализацију у музеју. Идеја је да учесници током радионице уз помоћ Лего коцкица конструишу оно о чему размишљају и што закључују на основу главне теме и уметничких дела. Иако сви користе исти материјал, сваки конструисан модел представља лични исказ. Посматрајући различите моделе, учесници увиђају сличности и разлике између својих модела односно својих размишљања. Тако се контекстуализују њихови ставови, проналазе везе међу моделима и ствара сложена мрежа, која представља одређену фиктивну ситуацију коју је потребно решити. У тој ситуацији, посматрајући уметничка дела, отварају се питања миграција, његовог значења и утицаја. Кроз радионицу учесници заједнички креирају решење, али се питања и дилеме преносе даље - преко паметних телефона у свет друштвених мрежа...  

Циљ радионица јесте да млади људи:
• савладају способности и вештине које су им потребне за њихов будући живот у савременом свету:
критичко мишљење, „научити како учити“, способност изналажења решења, тимски рад, такмичарски дух, самоиницијативност, предузетништво
• развију свест о важности и утицају културе и културног наслеђа на квалитет живота - разумевање уметности и културе у савременом контексту
• развију друштвене и емотивне способности - емпатију, толеранцију, интеркултуралност

Радионице реализују кустоси и педагози сертификовани за примену BrickMe методологије
(The Building Resilience Innovating Co-Creation Knowledge Methodology).
Радионице су бесплатне и укључују ужину и освежење.
Трајање: 4 сата Максималан број учесника: 30